Termeni și Condiții de Utilizare pentru www.conectlemn.ro


Proprietarul-Furnizorul serviciului
Piata Lemnului și Piața Transportului Forestier este aplicația web activă pe Internet la adresa www.conectlemn.ro, creată cu scopul de a intermedia cererea și oferta din domeniul lemnului și domenii conexe acestuia (ex- transportului rutier forestier).
Ea este deținută, administrată și furnizată de SC Conect Lemn SRL. Date de contact: (+4)0744 334 898, contact@conectlemn.ro
SC Conect Lemn SRL este persoana juridică română care a creat, deține, administrează și moderează activitatea membrilor acceptați prezenți în aplicația Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier. Prin grija SC Conect Lemn SRL aplicația funcționează în bune condiții din punct de vedere tehnic, iar membrii săi respectă Termenii și Condițiile de Utilizare ale aplicației.
Furnizorul serviciului, SC Conect Lemn SRL, nu este în niciun fel responsabil de informațiile pe care Membrii săi le publică pe acest website.


Răspunderea pentru toate datele furnizate Proprietarului aplicației Piata Lemnului și Piața Transportului Forestier sau pentru informațiile publicate revine în totalitate autorilor lor.


Drepturile și obligațiile membrilor
Membru al aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier poate fi orice persoană fizică/juridică care dorește să folosească aplicația în scopul desfășurarii propriei sale activități , respectă legile în vigoare , termenii și condițiile de utilizare și funcționare și achită tariful de acces dacă acesta există.
Noțiunea de membru al aplicației web Pieța Lemnului și Piața Transportului Forestier este asociată titularului de cont precum si utilizatorilor desemnati de titularul de cont, aparținând aceleiași firme.
Pentru a deveni Membru, o persoană fizică/juridică română trebuie să completeze formularul de înscriere și să achite abonamentul, dacă acesta există. Sumele plătite de Membri nu sunt returnabile decât în situația în care website-ul nu este online mai mult de 5 zile consecutive.
Membrii aprobați ai aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier sunt considerați de bună-credință și trebuie să respecte termenii și condițiile de utilizare având un comportament civilizat față de ceilalți membrii ai aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier .
Membrii Pieței Lemnului și a Piaței Transportului Forestier au obligația de a nu publica informații, camioane, mărfuri, anunțuri, incidente de plată/transport false sau care pot aduce atingere nejustificată altor membri sau chiar Proprietarului website-ului.
Membrii Pieței Lemnului și a Piaței Transportului Forestier nu vor permite vreunui terț (și nu îl va autoriza) să folosească serviciile oferite de acest website.
Publicarea în același timp, de mai multe ori, a aceluiași anunț, camion, marfă este interzisă.
Înscrisurile care își pierd valabilitatea (mărfuri deja date, camioane deja încărcate, anunțuri) vor trebui șterse de către autori în cel mai scurt timp posibil.
Incidentele (de plata, transport) pot fi aduse la cunostința Proprietarului-Furnizorul de servicii al aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier și susținute cu acte doveditoare. Proprietarul nu are obligația să verifice reclamațiile primite.
Membrii se declară de acord ca Proprietarul-Furnizor de servicii să-i stocheze datele comerciale și de asemenea să solicite informații cu privire la Membru de la organizații de informare recunoscute. Orice Membru este obligat să informeze pe Proprietar despre orice schimbare în ceea ce privește afacerea sa (modificări de date etc)
Orice atragere de foloase necuvenite, reclamă, fraude sau atingere în activitate a celorlalti membrii ai aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier se termină cu suspendarea definitivă a accesului la contul creat fără nicio notificare în prealabil și fără returnarea tarifului de acces dacă acesta există.
Toți membrii Pieței Lemnului și al Piaței Transportului Forestier sunt de acord sa exonereze de răspundere și să nu acționeze Proprietarul-Furnizorul de servicii în justiție cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea aplicației sau a website-ului www.conectlemn.ro, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte raspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Proprietarul-Furnizor de servicii ca urmare a încălcării sau ignorării de către Membrii a acestor Termeni și Condiții de Utilizare.
Comunicarea dintre Proprietar-Furnizorul de servicii și Membrii aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier se face prin fax, mesaje e-mail și telefon. Membrilor aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier le revine răspunderea menținerii în funcțiune a numărului de fax sau contului de e-mail declarat în fișa de înscriere pentru a nu putea invoca în nicio imprejurare neprimirea mesajelor Furnizorului de servicii al aplicației web. Limba de comunicare este româna .

Drepturile și obligațiile Proprietarului-Furnizor de servicii.
Proprietarul aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier se obligă să mențină on-line website-ul cu excepția întreruperilor neprevăzute de natură tehnică datorate furnizorului de servicii Internet, furnizorului de servicii de găzduire a serverului sau echipamentului și orice situații neprevăzute care nu apațin ca vină Proprietarul aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier.
Proprietarul-Furnizor de servicii al aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier își selectează orice membru după ce a fost verificat în prealabil și după ce acesta a achitat contravaloarea tarifului de acces, dacă acesta există, pentru o anumită perioadă, în maxim 48 ore.
Proprietarul aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier nu răspunde în nicio împrejurare în raport cu datele sau informațiile publicate de Membrii aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier.
Proprietarul aplicației web Piata Lemnului și Piața Transportului Forestier își rezervă dreptul de a șterge informațiile false publicate de membri, fără atenționare prealabilă. Proprietarul nu oferă garanții pentru informațiile și capacitatea Membrilor săi precum și pentru acordurile contractuale rezultante ca urmare a folosirii aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier.SC CONECT LEMN SRL nu se constitue în parte contractuală sau intermediară pentru contractele încheiate de catre Membri.
Moderatorii aplicației web Piata Lemnului și Piața Transportului Forestier vor interveni asupra înscrisurilor membrilor dacă această operațiune este absolut necesară (neplata tarifului de acces) sau dacă exista înscrisuri cu caracter obscen sau care pot aduce atingere altor membri sau Proprietarului.
Pentru protejarea scopului in care a fost proiectat site-ul, SC CONECT LEMN SRL își rezervă dreptul de a-și selecta Membrii.
Proprietarul-Furnizorul serviciului își rezervă dreptul de a modifica sau adăuga noi prevederi la acești Termeni și Condiții de Utilizare fără a contraveni legilor românești în vigoare. Orice modificare intră in vigoare din momentul publicării ei pe website-ul www.conectlemn.com. Folosirea serviciului ulterior modificării, presupune acceptarea implicită a noilor Termeni și Condiții de Utilizare.
Proprietarul aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier are dreptul să

A/Șteargă înscrisurile postate de Membrii fără nicio avizare în următoarele cazuri:

1. înscrisuri postate în pagini nepotrivite (marfă publicată în lista de camioane sau invers),
2. înscrisurile identice ale aceluiasi autor în aceiași pagină,
3. înscrisurile expirate,
4. înscrisuri cu caracter obscen sau în interes publicitar,
5. înscrisuri false sau care nu pot fi dovedite,
6.neplata tarifului de utilizare dacă acesta există,
7.afectează credibilitatea Membrilor sau a Furnizorului.B/Suspende definitiv contul cu avizare pe e-mail pentru următoarele cazuri:

1. pentru reclamații dovedite, în mod repetat,
2. pentru anunturi, postări false și rău intenționate,
3. pentru publicitate ilegală,
4. pentru încercarea de fraudare sau de atragere de foloase necuvenite,
5. dacă este periclitată tehnic integritatea aplicației sau a platformei de utilizatori.


Dreptul de utilizare al contului poate fi suspendat parțial sau definitiv de către Proprietarul aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier în cazul încălcarii prezentelor reguli.
Utilizatorul suspendat are o penalitate în cuantumul tarifului de utilizare pentru doisprezece luni dacă se dovedește responsabil cu încălcarea pct. 1-5.

Tariful de utilizare a Pieței Lemnului și a Transportului Forestier.
Utilizarea aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier este GRATUITĂ timp de 90 de zile de la înregistrarea ca Membru.
După această dată tariful perceput, în avans, pentru accesarea și utilizarea aplicației web Piața Lemnului și Piața Transportului Forestier este 30 euro/3 luni, 50 euro/6luni, 80 euro/12 luni. Cursul euro/leu este cel din ziua facturării. SC CONECT LEMN SRL are dreptul de a majora, reduce sau exclude tariful de acces și utilizare.
Modalități de plată - prin virament bancar în contul in Lei : RO94 RZBR 0000 0600 14846821, deschis la Raiffeisen Bank – Agenția Bega Timișoara, titular cont S.C. Conect Lemn S.R.L., cod unic de înregistrare : 30527283 .
Pentru a putea beneficia de continuitate, plata tarifului de utilizare trebuie să se facă înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate a utilizării website-ului.Utilizarea în scopuri nelegale precum si copierea, distributia, reproducerea, republicarea, închirierea sau vânzarea informatiilor din interiorul site-ului in vederea folosirea lor in alte scopuri decât cele menționate in Termenii și Condiții de Utilizare fără consimtământul scris al SC Conect Lemn SRL este interzisă.